selected media appearances


 
bio
 

Press photos

short description

swedish

Prisbelönta serie-entreprenören Siduri Poli vet hur innovation och nya tekniker måste kopplas till demokrati och inkludering om vi vill fortsätta framåt. Årets Supertalang och Årets Digitala Inspiratör är bla medgrundare till en av Sveriges största och viktigaste entreprenörshub, Changers Hub, med syfte att demokratisera framgång och möjliggöra för unga i ytterstadsområden att förverkliga sina start-up idéer.

Siduri driver, investerar och är rådgivare för flertalet företag och initiativ inom tech, kultur och samhällsförändring. Hon har idag stöttat över 500 både erkända samt unga ledare att accelerera sina idéer och företagsvarumärken.

Idag driver Siduri flertalet företag och initiativ, med målet att skapa en bättre värld med tech, kreativitet och samhällsförändring. Siduri är även en internationell Keynote speaker som enbart 2018 har gjort två TEDx-Talks och pratat inför totalt 15.000 personer.

Siduri Poli har en bakgrund som teknikexpert för några av Sveriges största medier, samt lång historik inom start-up branschen som medgrundare och digital affärsutvecklare.

Siduri har blivit utsedd till Årets Digitala Inspiratör av IDG och CIO Sweden, Årets Supertalang inom kategorin "Samhällsbyggarna" av Veckans Affärer, Framtidens Mäktigaste av TCO, Årets Framtidslöfte av Marknadsföreningen, Årets Uppstickare av Shortcut, med flera.

english

An award-winning serial entrepreneur who knows how innovation and new technologies must be linked to democracy and inclusion if we want to go forward. Siduri is a co-founder of one of Sweden's largest and most important entrepreneur hubs, Changers Hub, with over 1500 members and two spots in Stockholm. The aim is to democratize success and enable young people in marginalised areas to succeed with their start-up ideas.

Siduri is running, investing and advising multiple companies and initiatives within tech, culture and social change. Today she has supported over 500 acknowledged business leaders and aspiring young leaders accelerate their business and brand. She is also an international Keynote speaker who has delivered two TEDx-talks and speeches to over 15.000 people in 2018 alone.

Siduri Poli has a background as a tech expert for some of Sweden's largest media, as well as long history in the start-up industry as co-founder and digital business developer.

Siduri has been awarded to Digital Inspirer of The Year by IDG and CIO Sweden, one of the Super Talents of the Year in the category "society builders" by Veckans Affärer, Future's Most Powerful by TCO, Future Promise of The Year by Marknadsföreningen, Newcomer of The Year by Shortcut, among others.